Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name:

Updated: 7/20/2017 12:17:43 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents