Forurenset grunn

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Forurenset grunn" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification. Datasettet omfatter eiendommer med forurenset grunn samt kommunale og private-/ industrideponier.

Innsender: Miljødirektoratet

Eier: Miljødirektoratet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 30.06.2017 12:19:03

Godkjent: 01.01.2015

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter