Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Innsender: Miljødirektoratet

Eier: Miljødirektoratet


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave:

Oppdatert: 20.07.2017 10:49:46

Godkjent: 01.01.2015

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter