Farled

Viser farleden langs kysten og områder hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder i tilknytning til denne.

Innsender: Kystverket

Eier: Kystverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: 20151117

Oppdatert: 16.03.2018 08:56:54

Godkjent: 17.11.2015

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Utkast 17.11.2015

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter