Stedsnavn for vanlig bruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stedsnavn" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: 20181115

Updated: 2/18/2019 10:27:57 AM

Accepted: 18/02/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents