N1000 Kartdata

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "N1000 Kartdata" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 5

Version name: Versjon 20170701

Updated: 1/11/2018 5:24:06 PM

Accepted: 11/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160901
Superseded
Accepted
20/09/2016
Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
Versjon juni 2014
Draft