Matrikkelen - Bygningspunkt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Matrikkelen - Bygningspunkt" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 1

Version name: Versjon 20180501

Updated: 6/22/2018 4:11:35 PM

Accepted: 22/06/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents