FKB-LedningLaser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-LedningLaser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Retired

Version number : 1

Version name: 20180101

Updated: 9/7/2022 12:36:22 PM

Retired: 07/09/2022

Draft 08/02/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
20180101
Retired
Draft

No suggested documents