FKB-LedningLaser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-LedningLaser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Utkast

Versjons ID : 1

Utgave: 20180101

Oppdatert: 08.02.2018 09:19:35

Utkast 08.02.2018

Ingen historiske dokumenter

Tittel
Eier
Utgave
Status
Kartverket
20180101
Utkast