FKB-LedningLaser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-LedningLaser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Draft

Version number : 1

Version name: 20180101

Updated: 2/8/2018 9:19:35 AM

Draft 08/02/2018

No historical documents

Title
Owner
Version name
Status
Norwegian Mapping Authority
20180101
Draft