FKB-LedningLaser

Status: Retired

Definition: Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-LedningLaser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Updated: 07.09.2022
Date retired: 07/09/2022
Date draft: 08/02/2018
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 20180101