FKB-Laser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-Laser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Status: Superseded

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority

Version number 5

Version name: 3.0

Updated: 8/10/2018 2:32:27 PM Date accepted: 15/03/2018
Date superseded: 10/08/2018