FKB Arealbruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 4

Utgave: Versjon 4.61

Oppdatert: 17.10.2018 10:51:25

Godkjent: 13.08.2018

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
15.05.2018
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Utgått
Godkjent
01.12.2011
Geovekst
versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
08.08.2016

Ingen foreslåtte dokumenter