Befolkning på grunnkretsnivå

Produktspesifikasjonen beskriver datasettet befolkning på grunnkretsnivå

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave: 20180115

Oppdatert: 16.03.2018 08:51:41

Godkjent: 07.02.2018

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter