FKB Servitutt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Servitutt" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 28.10.2016 09:00:56

Godkjent: 28.10.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning.

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
versjon 4.6
Erstattet
Godkjent
08.08.2016

Ingen foreslåtte dokumenter