FKB Ledning El (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning El (forvaltning)" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 1

Utgave: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Oppdatert: 16.03.2018 08:56:34

Godkjent: 08.08.2016

Godkjenningstekst:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter