FKB Høydekurve

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Høydekurve" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Geovekst


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 4.6

Oppdatert: 19.07.2017 15:26:34

Godkjent: 08.08.2016

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Utkast 16.09.2016

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Geovekst
Versjon 4.02 – 2013-01-01
Utgått
Godkjent
01.01.2013

Ingen foreslåtte dokumenter