FKB Bane

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Bane" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: versjon 4.6

Updated: 3/23/2020 12:07:39 PM

Accepted: 15/03/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011

No suggested documents