FKB Arealbruk

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Arealbruk" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Geovekst

Owner: Geovekst


forside pdf

Status: Sosi-valid

Version number : 4

Version name: Versjon 4.61

Updated: 6/11/2021 5:41:59 PM

Accepted: 13/08/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 11/06/2021

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
15/05/2018
Geovekst
versjon 4.02 – 2011-12-01
Retired
Accepted
01/12/2011
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents