Eksplosivanlegg

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Eksplosivanlegg" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 2

Utgave: Versjon 20170303

Oppdatert: 18.09.2017 14:41:18

Godkjent: 18.09.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon 20170303
Erstattet
Godkjent
19.07.2017

Ingen foreslåtte dokumenter