Brannstasjoner

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Brannstasjoner" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 1

Utgave: 20160315

Oppdatert: 11.10.2017 13:34:58

Godkjent: 11.10.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Ingen historiske dokumenter

Ingen foreslåtte dokumenter