Anlegg med farlig stoff

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Anlegg med farlig stoff" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Innsender: Kartverket

Eier: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap


forside pdf

Status: SOSI godkjent

Versjons ID : 4

Utgave: Versjon 20170303

Oppdatert: 18.09.2017 14:39:38

Godkjent: 20.09.2017

Godkjenningstekst:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Godkjenningsreferanse: Vis

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon 20170303
Erstattet
Godkjent
18.09.2017
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon 20170303
Erstattet
Godkjent
19.09.2017
Tittel
Eier
Utgave
Status
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Versjon 20170303
Utkast