Tettsteder

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Tettsteder. Datasettet Norges tettsteder består av hussamlinger der det er registrert bosatt minst 200 personer og der avstanden mellom husene normalt ikke skal overstige 50 meter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 3

Version name: 20180910

Updated: 9/13/2018 1:11:48 PM

Accepted: 13/09/2018

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Statistics Norway
Retired
Draft
Norwegian Mapping Authority
2017
Superseded
Draft
26/10/2017

No suggested documents