Arealbruk

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Arealbruk

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 20180910

Updated: 9/13/2018 12:54:44 PM

Accepted: 13/09/2018

No historical documents

No suggested documents