SR16

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet SR16. Datasettet gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

Submitter: Norwegian Institute of Bioeconomy Research

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside

Status: Valid

Version number : 2

Version name: 20220228

Updated: 2/28/2022 1:23:40 PM

Accepted: 28/02/2022

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Institute of Bioeconomy Research
20181108
Superseded
Accepted
08/11/2018

No suggested documents