SR16

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet SR16. Datasettet gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research


forside pdf

Status: Valid

Version number : 1

Version name: 20181108

Updated: 11/8/2018 9:21:03 AM

Accepted: 08/11/2018

No historical documents

No suggested documents