SR16

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet SR16. Datasettet gir oversikt over utbredelsen og egenskaper ved landets skogressurser.

Updated: 28.02.2022
Date accepted: 08/11/2018
Date superseded: 28/02/2022
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Institute of Bioeconomy Research
Version number 1
Version name: 20181108