Marin grense

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av datasettet Marin grense, som er et datasett som angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste istid.

Innsender: Kartverket

Eier: Norges geologiske undersøkelse


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: Februar 2017

Oppdatert: 23.02.2017 13:14:13

Godkjent: 23.02.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
Oktober 2016 v2
Erstattet
Godkjent
24.10.2016
Norges geologiske undersøkelse
Oktober 2016
Erstattet
Godkjent
19.10.2016
Norges geologiske undersøkelse
Erstattet
Godkjent
01.05.2015

Ingen foreslåtte dokumenter