Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Innsender: Kartverket

Eier: Kartverket


forside pdf

Status: Gyldig

Versjons ID : 4

Utgave: 25.08.2017

Oppdatert: 28.08.2017 08:31:00

Godkjent: 28.08.2017

Tittel
Eier
Utgave
Status
Godkjent
Dato godkjent
Kartverket
28.06.2017
Erstattet
Godkjent
01.08.2017
Kartverket
1
Erstattet
Godkjent
24.02.2015

Ingen foreslåtte dokumenter