Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


forside pdf

Status: Valid

Version number : 4

Version name: 25.08.2017

Updated: 8/28/2017 8:31:00 AM

Accepted: 28/08/2017

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date accepted
Norwegian Mapping Authority
28.06.2017
Superseded
Accepted
01/08/2017
Norwegian Mapping Authority
1
Superseded
Accepted
24/02/2015

No suggested documents