Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL)

Status: Superseded

Definition: Dokumentet gir en overordnet presentasjon av produktet Nasjonalt register over luftfartshindre (NRL).

Updated: 02.02.2023
Date accepted: 28/08/2017
Date superseded: 02/02/2023
Submitter: Norwegian Mapping Authority
Owner: Norwegian Mapping Authority
Version: 25.08.2017