Virksomhetsstatistikk på rutenett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Virksomhetsstatistikk på rutenett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Virksomhetsstatistikk på rutenett

Status: Draft

Version: 20180315

Updated: 9/14/2018 9:26:59 AM

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 14/09/2018

No historical documents

Title
Owner
Version
Status
Statistics Norway
20180315
Draft