Viktige naturtyper

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Viktige naturtyper" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet viser forekomster av naturtyper som er vurdert som svært viktige (A), viktige (B) og lokalt viktige (C) for biologisk mangfold.

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Viktige naturtyper

Status: Sosi-valid

Version:

Updated: 3/11/2021 12:48:24 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 11/03/2021

No historical documents

No suggested documents