Vbase

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet «Vbase», og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Vbase

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 4.03

Updated: 5/9/2019 9:29:48 AM

Accepted: 09/05/2019

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20170421
Superseded
Draft
03/10/2018
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160301
Retired
Draft
20/07/2017

No suggested documents