Turrutebasen

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tur- og friluftsruter" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Turrutebasen

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20171210

Updated: 1/6/2022 1:01:51 PM

Accepted: 03/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20171210
Superseded
Accepted
14/12/2017
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20171210
Superseded
Accepted
11/12/2017
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20161201
Superseded
Accepted
09/12/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20160601
Superseded
Accepted
15/09/2016
Norwegian Mapping Authority
Versjon 2.5.1
Superseded
Accepted
20/01/2014

No suggested documents