Trafikkmengde

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "NVDB Trafikkmengde" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Datasettet gir informasjon om representativ trafikkmengde for en vegstrekning på europa-, rikt- eller fylkesveger.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Public Roads Administration


Trafikkmengde

Status: Sosi-valid

Version: 20170702

Updated: 5/10/2019 1:24:13 PM

Accepted: 10/05/2019

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Public Roads Administration
20150101
Superseded
Draft
30/01/2017

No suggested documents