Tettsted

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Tettsteder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Tettsted

Status: Sosi-valid

Version: 20171101

Updated: 7/5/2018 2:59:46 PM

Accepted: 05/07/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20171101
Superseded
Accepted
05/07/2018

No suggested documents