Stormflo og havnivå

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Stormflo og havnivå" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Stormflo og havnivå

Status: Sosi-valid

Version: 20240220

Updated: 6/26/2024 1:56:50 PM

Accepted: 26/06/2024

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180601
Superseded
Accepted
15/01/2019

No suggested documents