Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 20170703

Updated: 1/3/2018 12:26:43 PM

Accepted: 03/01/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 20170703
Superseded
Accepted
12/10/2017
Title
Owner
Version
Status