Statlig sikra friluftslivsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Statlig sikra friluftslivsområder" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Environment Agency

Owner: Norwegian Environment Agency


Statlig sikra friluftslivsområder

Status: Sosi-valid

Version:

Updated: 7/20/2017 2:42:01 PM

Accepted: 01/01/2015

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents