Snøskred - aktsomhetsområder

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Snøskred - aktsomhetsområder" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt snøskredutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Snøskred - aktsomhetsområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.2

Updated: 8/16/2017 2:09:29 PM

Accepted: 16/08/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
27/11/2015

No suggested documents