Skredhendelser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Skredhendelser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification. Formålet med datasettet er å samle tilgjengelig informasjon om skred som har gått, fra offentlige etater, konsulentselskap og privatpersoner.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Water Resources and Energy Directorate


Skredhendelser

Status: Sosi-valid

Version: 1.1

Updated: 8/16/2017 2:26:13 PM

Accepted: 16/08/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Water Resources and Energy Directorate
1.0
Superseded
Accepted
17/09/2015

No suggested documents