Skjellsandområder

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geological Survey of Norway


Skjellsandområder

Status: Sosi-valid

Version: 1.0

Updated: 6/19/2023 2:14:07 PM

Accepted: 19/06/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

No historical documents

No suggested documents