Sjø terrengmodeller

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Sjø terrengmodeller" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Sjø terrengmodeller

Status: Sosi-valid

Version: 20180604

Updated: 10/26/2018 2:21:27 PM

Accepted: 26/10/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180604
Superseded
Accepted
26/10/2018

No suggested documents