Søppel pr. Mareano-stasjon

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification.

Submitter: Institute of Marine Research

Owner: Institute of Marine Research


Søppel pr. Mareano-stasjon

Status: Sosi-valid

Version: 20210201

Updated: 9/2/2021 10:27:06 AM

Accepted: 02/09/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 02/09/2021

No historical documents

No suggested documents