Rutenett

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Rutenett" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Statistics Norway


Rutenett

Status: Sosi-valid

Version: 20171215

Updated: 7/5/2018 3:21:41 PM

Accepted: 05/07/2018

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20171215
Superseded
Accepted
05/07/2018

No suggested documents