Reindrift - Siidaområde

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Siidaområde" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


Reindrift - Siidaområde

Status: Sosi-valid

Version: versjon 20171115

Updated: 3/12/2020 12:39:19 PM

Accepted: 06/12/2017

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Superseded
Accepted
19/06/2017
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20160415
Superseded
Accepted
22/09/2016

No suggested documents