Reindrift - Reinbeitedistrikt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "Reindrift - Reinbeitedistrikt" og er basert på standarden ISO 19135 Data Product Specification.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Agriculture Agency


forside

Status: Sosi-valid

Version number : 3

Version name: versjon 20220927

Updated: 12/21/2022 2:41:33 PM

Accepted: 21/12/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version name
Status
Accepted
Date
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20170315
Superseded
Accepted
19/06/2017
Norwegian Agriculture Agency
versjon 20160415
Superseded
Accepted
22/09/2016

No suggested documents