NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


NRL - Nasjonalt register over luftfartshindre rapportering

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 1.0.1

Updated: 5/31/2022 2:36:31 PM

Accepted: 30/05/2022

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 31/05/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
Versjon 1.0
Superseded
Accepted
28/01/2022

No suggested documents