Havnedata

Havnedata er detaljert geografisk informasjon om havner/kaier og tilhørende objekter.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


Havnedata

Status: Sosi-valid

Version: 3.0

Updated: 3/6/2023 10:51:12 AM

Accepted: 01/03/2023

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Draft 20/10/2022

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
2.0
Superseded
Accepted
18/10/2021
Geovekst
20201022
Superseded
Accepted
23/10/2020
Geovekst
20200819
Superseded
Draft
25/09/2020

No suggested documents