FKB Servitutt

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Servitutt" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Servitutt

Status: Sosi-valid

Version: Versjon 4.6

Updated: 10/28/2016 9:00:56 AM

Accepted: 28/10/2016

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning.

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
versjon 4.6
Superseded
Accepted
08/08/2016

No suggested documents