FKB-LedningLaser

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB-LedningLaser" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Norwegian Mapping Authority


FKB-LedningLaser

Status: Retired

Version: 20180101

Updated: 9/7/2022 12:36:22 PM

Retired: 07/09/2022

Draft 08/02/2018

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Norwegian Mapping Authority
20180101
Retired
Draft
08/02/2018

No suggested documents