FKB Ledning El (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning El (forvaltning)" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


forside

Status: Valid

Version number : 1

Version name: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 11/4/2020 12:30:53 PM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Draft 04/11/2020

No historical documents

No suggested documents