FKB Ledning El (forvaltning)

Dokumentet gir en detaljert beskrivelse av datasettet "FKB Ledning El (forvaltning)" og er basert på standarden ISO 19131 Data Product Specification

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: Geovekst


FKB Ledning El (forvaltning)

Status: Retired

Version: Versjon 4.5 – 2014-03-01

Updated: 2/7/2024 1:44:26 PM

Accepted: 08/08/2016

Appoval text:
Gyldig etter gjeldende veiledningsdokumentasjon.

Retired: 01/01/2024

Draft 04/11/2020

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
Geovekst
Versjon 4.5 – 2014-03-01
Retired
Accepted
08/08/2016

No suggested documents