Farled

Viser farleden langs kysten og områder hvor Kystverket har sine hovedinteresseområder i tilknytning til denne.

Submitter: Norwegian Mapping Authority

Owner: The Norwegian Coastal Administration


Farled

Status: Sosi-valid

Version: 20210101

Updated: 1/2/2023 12:41:33 PM

Accepted: 01/02/2021

Appoval text:
Godkjent etter standarden SOSI produktspesifikasjoner – Krav og godkjenning

Approval reference: Show

Title
Owner
Version
Status
Accepted
Date
The Norwegian Coastal Administration
20151117
Superseded
Accepted
17/11/2015

No suggested documents